Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: poniedziałek, 20 stycznia 2020r. Godzina: 23:59

Aktualności

Mechanizm podzielonej płatności – SplitPayment Dodane: 21.05.2018, o godz. 11.05.19

Od  01  lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy od towarów i usług, zakładająca wprowadzenie Mechanizmu Podzielonej Płatności (ang. Split Payment).

W związku z  tym w dniu 29-06-2018r  Bank Spółdzielczy w Bystrej automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta (prowadzącego działalność gospodarczą) posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT.

Przykładowy przelew:  Sposob-wypelnienia-papierowego-formularza-przelewu

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami nowelizacji:    Przeczytaj

Bankowość w wersji responsywnej – EBO RWD Dodane: 17.05.2019, o godz. 02.05.03

Bank Spółdzielczy w Bystrej  informuje, że począwszy od marca 2019 r. uruchomił bankowość elektroniczną EBO w nowej odsłonie, w wersji responsywnej, tzw. EBO RWD, która jest dostępna równolegle z obecną wersję bankowości elektronicznej. Logowanie do EBO RWD odbywać się będzie poprzez  adres internetowy:       https://rwd.bsbystra.pl/

 

 

Oznacza to, że dostęp do bankowości elektronicznej od marca 2019 r. jest  możliwy na dwa sposoby:

1) z nowej strony logowania, tj.   https://rwd.bsbystra.pl/ (wersja responsywna, EBO RWD),

2) z dotychczasowej  strony logowania, tj.  https://ebo.bsbystra.pl/   (obecna wersja systemu EBO).

Począwszy od dnia 02.08.2019 r.dostęp do systemu bankowości elektronicznej będzie możliwy wyłącznie dla nowej wersji EBO RWD – logując się  na adres: https://ebo.bsbystra.pl/. Dotychczasowa wersja zostanie całkowicie odłączona.

Bankowość w wersji RWD ułatwia korzystanie z tej formy dostępu do rachunku – dopasowując się do wielkości/rozmiaru urządzenia, co znacznie poprawia komfort korzystania z niej, w szczególności na urządzeniach mobilnych.

W/w zmiany wynikają z konieczności dostosowania rozwiązań teleinformatycznych do wymogów prawnych, wynikających z unijnej Dyrektywy PSD2, której zapisy do polskiego porządku prawnego wprowadzono ustawą o usługach płatniczych. Nowa wersja systemu bankowości elektronicznej EBO RWD wprowadza te rozwiązania, czyniąc bankowość elektroniczną jeszcze bardziej bezpieczną i jednocześnie umożliwiającą dostęp do rozwiązań określonych ustawą o usługach płatniczych.

Do zapoznania się nową wersją EBO_RWD:

Instrukcja_EBO_RWD_indywidualny

Instrukcja_EBO_RWD_korporacyjny

Uwaga na fałszywe strony internetowe Dodane: 17.05.2019, o godz. 02.05.26

Szanowni klienci

Prokuratura Krajowa , Komenda Główna Policji, UOKIK, Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP opracowało komunikat dotyczący bieżących ataków na klientów banków przy użyciu fałszywych stron udających pośredników szybkich płatności. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

pobierz w pdf

 

 lub otwórz link:

  https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2019/maj/uwaga-na-falszywe-strony-udajace-posrednikow-szybkich-platnosci

 

Zarząd Banku

Spółdzielczego w Bystrej

PSD2 Dodane: 18.03.2019, o godz. 08.03.08

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

 

20190325_BPS_baner 300_250 ppi_v2Portal dla dewelopera  –  Otwórz link

Promocyjne kredyty i pożyczki Dodane: 01.09.2017, o godz. 09.09.12

Nowa bankowa promocja –  ruszyła  od  01 Grudnia br !!!!


Zapoznaj się z treścią

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO Dodane: 21.05.2018, o godz. 04.05.38

W związku z wejściem  w życie nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobych  tzw. RODO Bank Spółdzielczy w Bystrej  wprodzadził  nowe  zasady – prosimy o zapoznanie się z nimi

Przeczytaj

 

Zasady przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Bystrej – danych osobowych klientów banku     –  

Koniecznie przeczytaj

Likwidacja punktu kasowo-kredytowego w Bielsku-Białej Dodane: 17.09.2018, o godz. 02.09.03

Szanowni klienci

Z powodu wypowiedzenia nam umowy dzierżawy punktu Kasowo-Kredytowego w Bielsku-Białej  usytuowanego przy ul. Partyzantów 156 – (budynek sklepu Biedronka obok Hotelu Vienna) –  informujemy, że z dniem 28 września 2018r   oddział  naszego Banku ulegnie likwidacji.  Klientów naszego Banku zapraszamy do korzystania  z usług bankowych  pod adresem 43-360 Bystra ul. Zdrojowa 3.

Za utrudnienia  wynikłe nie z naszej winy  – serdecznie  przepraszamy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej

Obsługa wypłat gotówkowych Dodane: 08.12.2017, o godz. 02.12.36

Szanowni Klienci

1. Przypominamy, że w Banku istnieje obowiązek zgłaszania

    (zamawiania) wypłaty  gotówki powyżej 25.000,00 zł.

    Dotyczy to klientów instytucjonalnych i osób fizycznych:

 • Ÿ gotówka zamówiona do godziny 11.00 do odbioru w

       następnym dniu roboczym po godzinie 10.00.

 • Ÿ gotówka zamówiona po godzinie 11.00 do odbioru za

       dwa dni robocze.

  

     Bank nie będzie realizował wypłat gotówkowych powyżej

     25.000,00 zł bez wcześniejszego zgłoszenia wypłaty wg

     w/w zasad.

2. Dodatkowo informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Bank

     będzie pobierał prowizję za wypłaty gotówkowe od wszystkich

     klientów instytucjonalnych z wyjątkiem posiadających rachunki

     z obsługą prowizji  od obrotu strony Wn :

 • wypłaty gotówkowe standard       ………………….      0,20 %
 • wypłaty gotówkowe ekspresowe ( tj. wypłacane w

      następnym dniu roboczym lub za zgodą Banku w

      tym samym dniu )  ……………………………………      0,30 %

 • nie odebranie zamówionej gotówki

      (dotyczy wszystkich klientów)  ……………………       0,25 %

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej

EURO-FATCA INFORMACJE OGÓLNE Dodane: 03.08.2017, o godz. 10.08.59

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Bystrej zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Bystrej będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Bystrej zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Bystrej, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient Indywidualny:

 •  Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Klient Instytucjonalny

 •  Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Bystrej sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Bystrej nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

W przypadku pytań zapraszamy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym  w Bystrej osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 817-12-45 lub 33 817-13-71.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czym jest CRS i EURO-FATCA?

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).

Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

 • Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

 • Kogo dotyczy EURO-FATCA?

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

 • Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Bystrej.: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe.

 • Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Bystrej odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

 • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Bystrej?

Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Bystrej ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Bystrej uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

 • Jakie informację Bank Spółdzielczy w Bystrej będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Bank Spółdzielczy w Bystrej będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 • Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Bystrej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 • Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

 1. który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
 2. którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 3. który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 4. który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
 • EURO – FATCA i CRS:

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

 • Instytucja finansowa:

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

 1. przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
 2. przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
 3. zarządzający aktywami i funduszami,
 4. zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 • Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

 • Klient Instytucjonalny:

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 • Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczym w Bystrej są dostępne na stronie internetowej Banku.

 • Pasywny NFE:

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

 • Rezydencja podatkowa:

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 • Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 • TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.