Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: wtorek, 19 października 2021r. Godzina: 15:08

K O R O N A W I R U S

UWAGA KLIENCI !!!

SZANOWNI  PAŃSTWO !!!

Proces umorzeń subwencji udzielonych  w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Należy pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PRF 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 % umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m. in. :

 • Zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • Wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • Pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • Na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

 

 

TARCZA  FINANSOWA PRF 2.o

 

SZANOWNI  PAŃSTWO,

Informujemy, że Rząd po raz kolejny wprowadził program wsparcia finansowego przedsiębiorstw „ Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

W załączeniu materiały dostępne dla Klientów, którzy przystąpią do Programu:

 

 

załącznik nr 1 –

Informacja o zasadach Tarcza Finansowa PFR Otwórz załącznik.

załącznik nr 2 –

Lista branż PKD, które mogą ubiegać się o subwencję finansową w ramach Tarczy PFR 2.0. Otwórz załącznik.

załącznik nr 3 –

Q&A czyli najczęściej zadawane pytania Otwórz załącznik.

 

UWAGA   DODATKOWE  DOKUMENTY  DLA  OSÓB  STARAJĄCYCH  SIĘ  O  SUBWENCJĘ  TARCZA  FINANSOWA  PFR   2.0   !!!

 

Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

 

Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20                  Otwórz załącznik.

Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania

Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Zanim złożysz wniosek odwoławczy – Pamiętaj:

 • wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania umowy,
 • jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek,
 • przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

 

Pełnomocnictwo potwierdzające Twoje umocowanie

Tarcza_2.0-pelnomocnictwo.pdf                    Otwórz załącznik.

\W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoje przedsiębiorstwo posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, przy składaniu wniosku o subwencję finansową złożyć Pełnomocnictwo. Jednocześnie musisz pamiętać, że Pełnomocnictwo można jedynie opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym.

Składanie wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0 dla MŚP       Otwórz załącznik.

Składanie wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0 dla mikrofirm    Otwórz załącznik.

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających

 Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

 

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy

z  31 grudnia 2020 r.  na dzień  31 stycznia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy o przedłożeniu w Banku następujących Dokumentów:

I .  W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła osoba umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), należy zgodnie z umową subwencji złożyć:

 • w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. np. sp. z o.o. spółek jawnych, spółek komandytowych) – aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarcząwydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

II. W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Beneficjent posiada reprezentację wieloosobową, należy zgodnie z umową subwencji złożyć Pełnomocnictwo lub/i Oświadczenie:

 • Pełnomocnictwo można złożyć w dowolnym czasie do 31.01.2021 r. i musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane.
 • Oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, w sytuacji gdy nie zostało wcześniej skutecznie udzielone pełnomocnictwo osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo pełnomocnik.

Do Pełnomocnictwa i Oświadczenia należy dołączyć odpis z KRS lub wydruk z CEIDG Beneficjenta aktualne na dzień podpisania dokumentu.

Wzory Pełnomocnictwa i Oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej informacji:

Zał. nr 2  Pobierz wzór

Zał. nr 3  Pobierz wzór

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.  

Oryginały dokumentów należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Bystrej

Kalkulator subwencji w ramach tarczy PFR

KALKULATOR SUBWENCJI W RAMACH
TARCZY FINANSOWEJ PFR
DLA KLIENTÓW
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BYSTREJ

 

Nie jesteś pewien, ile możesz otrzymać w ramach subwencji #TarczaFinansowaPFR? Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora. Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

W serwisie Grupy BPS dla naszych Klientów znajdziesz jednak znacznie więcej. Co ważne, informacje te są stale aktualizowane – sprawdź „Materiały pomocnicze” oraz propozycje bezpłatnych szkoleń online, dzięki którym lepiej odnajdziesz się w aktualnych działaniach pomocowych związanych z epidemią. Zapraszamy: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

 

Zarząd Banku

Wniosek o pomoc w spłacie odsetek od kredytów w RB -dla podmiotów gospodarczych

Pobierz wniosek

Wniosek o wakacje kredytowe w związku z pandemią -dla podmiotów gospodarczych

Pobierz wniosek

Wniosek o wakacje kredytowe w związku z pandemią -dla osób fizycznych

Pobierz wniosek

Wyłudzenia – KORONAWIRUS – Przeczytaj!!!

KOMUNIKAT

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BYSTREJ

 

Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa”

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
  W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

 

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia
w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie – nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

 

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

U W A G A KORONAWIRUS !!!!

KOMUNIKAT

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BYSTREJ

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w placówkach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Banku oraz Punktach kasowo-kredytowych, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu  z pracownikami:

 • telefonicznego, pod numerami telefonów:
 • (33) 817-12-45
 • (33) 817-13-71
 • mailowego, pod adresem: bank@bsbystra.pl

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną.
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Bystrej