Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: wtorek, 19 października 2021r. Godzina: 14:29

Aktualności

Nowy sposób odbierania kart płatniczych oraz zasady zapisu na wypadek śmierci

Bank Spółdzielczy w Bystrej   informuje, że od dnia 06-06-2016r. nastąpiła zmiana odbioru karty płatniczej przez Klienta. Karty aktualnie są wysyłane przesyłką zwykłą na adres użytkownika karty za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku nowych Klientów oprócz karty wysyłany do Klienta zostanie również PIN – osobną przesyłką.

Ze względów bezpieczeństwa wysyłana przez Bank karta jest nieaktywna. Kartę można aktywować w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem +48 86 215 50 50
  2. w siedzibie  Banku w Bystrej
  3. za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl.

Jednocześnie przypominamy, że za pośrednictwem portalu kartosfera.pl oprócz aktywacji karty można:

  • zmienić kod PIN,
  • zastrzec kartę,
  • aktywować funkcję 3D Secure w celu dokonywania płatności internetowych.

 

Podręcznik użytkownika portalu kartosfera.pl

Treść podręcznika

 

 Nowe zasady dyspozycji na wypadek śmierci

Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe art. 56 ust. 1 istnieje możliwość wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.Przepisu nie stosuje się do rachunków wspólnych.