Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: wtorek, 19 października 2021r. Godzina: 14:39

Porady eksperta

Porady Informatyka

Dobre praktyki i zalecenia korzystania z bankowości internetowej.

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https://;
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu;
 4. Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 5. Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora , hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 6. Przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta;
 7. Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/ wklej, ctr+c / ctr+v, ctr+insetr / shift+insetr), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 8. Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobowych typu hasła, numery kart kredytowych , itp. ;
 9. Nie należy przechowywać nazwy użytkownika (loginu) i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 10. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów, do których mają dostęp również inne osoby (np. w kawiarenkach , u znajomych);
 11. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows)  oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 12. Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 13. Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 14. Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;
 15. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsbystra.pl/ do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się Bankiem;

 

 

 

Dobre praktyki w zakresie  ceberbezpieczeństwa :

koniecznie przeczytaj›

powrót